wiki

Om WORKSHOP:
The Wikipedia Case
/Sara Mörtsell & Anna Troberg

Söndag 29 maj 14.45-15.45, Hacka

Lika många kvinnor som män läser Wikipedia – bland de som skriver är 90 % män. En workshop om praktisk kunskapsdelning och representation i världens största uppslagsverk.

Vad kommer deltagarna få göra i er workshop?

Med Wikipedia är vägen väldigt kort från reaktion till aktion. Praktiskt ska vi utgå från ett specifikt Wikipedia case där vi först hjälps åt att bedöma kvalitet, brister, trovärdighet och möjligheter för kunskapsdelning, sedan förbättrar vi Wikipedia och lämnar vårt gemensamma avtryck i historieskrivningen. Ta gärna med laptop och ditt Wikipediakonto (som du hinner skapa precis innan om du inte har ett sedan tidigare)!

Vad gör ni när ni inte håller i en workshop på GGM?
Anna är verksamhetschef och Sara är utbildningsansvarig på Wikimedia Sverige.

Berätta lite mer om er själva och er bakgrund:
Sara har sin bakgrund i utbildningssektorn och i gränslandet mellan pedagogik och teknik. Anna gillar både kultur och teknik och har förenat detta genom fokus på nätfrågor och mångfald.

Särskilt geek-intresse:
Sara: Verbets grammatik och mensens historia. Anna: Actionhjältinnor, och det finns en i oss alla.