acando2

Om TALK:
Kunskapsintegration & kollektiv förmåga
/Acando (spons)

Söndag 29 maj 14.45-15.15, Hörsalen

Vad är kunskapsintegration och kollektiv förmåga? Varför och hur ska vi arbeta med det? Acando har tagit fram ett koncept som belyser vikten av dessa frågor. Vi arbetar aktivt med att bygga en gemensam kultur och att skapa effektiva team för att säkerställa att vi alltid kan leverera hos våra kunder. Vi kallar det Acando HOW och anser att det är en viktig del i att uppnå vår vision ”A more capable world”.

Vad kommer ni att prata om på Geek Girl Meetup?
Vi kommer prata om vad kunskapsintegration och kollektiv förmåga är samt varför och hur man kan arbeta med det. På Acando har vi ett koncept som vi kallar Acando HOW och vi kommer att berätta hur vi genom att aktiv arbeta med dessa ämnen bygger en gemensam kultur och skapar effektiva team för att säkerställa att vi alltid kan leverera hos våra kunder.

Vad gör ni när ni inte pratar på GGM?
Vi går Acandos traineeprogram.

Berätta lite mer om er själva och er bakgrund:
Mikaela är från Stockholm och har läst ekonomi, juridik och management både i Lund och utomlands. Louise är från Mjölby och har läst till civilingenjör inom industriell ekonomi i Linköping. Johanna är ursprungligen från Linköping men har läst till civilingenjör inom maskinteknik på Chalmers i Göteborg. Idag bor och jobbar alla tre i Stockholm.

Särskilda geek-intressen:
Mikaela: Historia och aktier
Louise: Orientering och mat
Johanna: Automation och robotar.