juck

Om Dansuppträdande: JUCK

Lördag 28 maj 10.45-11.00

JUCK är en rörelse, JUCK är aktivism, JUCK är makt, JUCK är inte oops I did it again, JUCK är dans. JUCK är.

JUCK är en grupp bestående av fem dansare; Cajsa Godée, Emelie Enlund, Feyona Naluzzi, Shirley Harthey Ubilla och Tarika Wahlberg, med bakgrund inom de urbana dansgenrerna. Gruppen bildades 2011 och har gjort flera bejublade föreställningar. Genom dans, ljus och ljud förmedlar  berättelser om vad kvinnlighet är och vad det kan vara.