AnnaFellander

Om TALK:
Diginomics – transformation i högre hastighet
/Anna Felländer

Söndag 29 maj 11.45-12.15, Eventrummet

Anna var tidigare chefsekonom på Swedbank och har nu en titel som beskriver hennes specialitet, Digitaliserings- och framtidsekonom. Hon har fått stor uppmärksamhet för att ha lyft bostadsbristens kostnader och digitaliseringens effekter på hela samhällsekonomin samt ifrågasatt arbete som den främsta skattebasen. Hon lanserade begreppet Diginomics – om nya ekonomiska drivkrafter som förändrar näringslivet och samhället, och kom med en rapport i höstas om den nya delningsekonomin, Sharing Economy. Hon har en bakgrund från Finansdepartementet och är idag en av våra tydligaste profiler i den ekonomiska debatten.